CENTAR STAKLENE OPEKE
 

Projektiranje u mortu

Projektiranje i način montaže - Klasično

Ovaj dio priručnika namijenjen je onima koji projektiraju ili grade strukture od staklene opeke Vetroarredo.

Ako se slijede upute i pravilo postupa kod faza ugradnje biti će lako i brzo izgraditi strukture od staklene opeke, gotovo svih dimenzija.
Sistem ugradnje može zahtijevati da se rad izvede na gradilištu ili u radionici.
Kod projektiranja strukture od  staklene opeke za cementiranje potrebno je uvijek voditi računa o svojstvima triju  materijala od kojih se sastoji: čelik, mješavina cementnog morta i staklo, kako bi se izbjegli problemi koji mogu nastati s nepravilnim korištenjem tih triju elemenata.
Poznato je da staklo po svojoj prirodi prelazi iz faze elastičnosti u fazu loma bez da između toga postoji plastična faza, što je tipično kod drugih graditeljskih materijala.
Tako kod stakla nedostaje takva plastična prilagodba koja kod čeličnih struktura i struktura od armiranog čelika omogućava raspoređivanje i prenošenja napora na elemente koji su manje opterećeni, pa tako kompletna struktura surađuje u cjelini.
Dakle, važno je izbjegavati okolnosti s teretom i vanjskim smetnjama koji bi izazvali koncentraciju napora na strukturu staklene opeke.
U tom cilju za gradnju sa staklenom opekom preporuča se projektirati izostatične strukture.
Projektiranje staklene opeke za cementiranje koje predviđa hiperstatično povezivanje s drugim strukturama (tvrđe i čvršće) podvrglo bi izradu kritičnom stresu.

Nadalje, ako se zbog podizanja temperature rastezanje onemogući, nastaje  pritisak koji može izazvati lom stakla.
Specijalizirani graditelji iz iskustva savjetuju gradnju koja omogućava slobodu deformacije i rastezanja, tako da rastezanje i deformacija raznih dijelova (strukture staklene opeke i nosive strukture) budu  međusobno neovisne.
Kod projektiranja treba voditi računa da staklena opeka ne smije nikada doći u direktni dodir s metalnim profilima ili okvirnim šipkama koje služe za njihovu montažu.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osnovni elementi za izračunavanje i provjeru gradnje iz staklene opeke

Fizičke/mehaničke karakteristike stakle:
Koeficijent elastičnosti: 760.000 kg/cm2
Koeficijent Poisson: 0.20
gustoća/specifična težina: 2.5 g/cm3 (2500 kg/m3)
čvrstoća(scala di Mohs): 6.0
linearno rastezanje (između -20 i +50°C): 0.000007 cm/cm°C

Izvor: Enrico Brusa, Projektiranje i staklena opeka. Fidenza S.A. Vetraria Editrice, Milano, 1967.
Srednje vrijednosti navedeni za difuno staklo proizvedeno u odsjevnim pećima.

Staklena opeka Vetroarredo, proizvedena od karakterističnog prozirnog stakla iz natrijevog vapnenca ili obojenog  sa smjesom, izložena je postupku ponovnog pečenja i ne sadrži štetne sastojke.

Projekti sa zidovima iz staklene opeke ne smiju imati nosivu funkciju, već trebaju služiti samo za zatvaranje ili pregrađivanje tj. dijeljenje prostora. Za unutarnje kao i za vanjske stijene postižu se dva osnovna načina projektne izrade:
• Okomite linearne tj. ravne stijene.
• Okomite valovite stijene.
Takve se stijene smatraju samonosivim pa zbog toga ne sudjeluju u statičnoj nosivosti, obzirom da mogu nositi samo vlastitu težinu, kao i vodoravni teret izazvan vjetrom i druga vodoravna opterećenja na vidljive površine.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kombinacije kod različiti formata


Ako se kod projektiranja žele  koristiti staklenu opeku različitog format, preporučuje se sastavljanje staklene opeke (19x19x8 cm s19x9,4x8 cm ili 24x24x8 cm s 24x11,5x8 cm) tako da omogući primjenu okvir s okomitim i/ili vertikalnim čeličnim šipkama.

Za kombiniranje različitih oblika uvjetuje se  fuga od 1 cm kada se koristi staklena opeka Vetroarredo od 24x24x8 e 24x11,5x8 cm.
Trokutni način sastavljanja nudi mogućnost rotiranja
pod kutem od 45° koje se može kombinirati s različitim staklenim elementima.

 Završna staklena opeka omogućava valovite izvedbe stijena
Linearna tj. ravna završna opeka može se koristiti bilo okomito ili vodoravno, dok se sa zaobljenom zavšnom opekom omogućava završetak spoja između završne okomite i vodoravne opeke.
Ova dva tipa završne opeke kombiniraju se sa staklenom opekom dimenzija 19x19x8 cm i 19x9,4x8 cm.
Ravne stijene

Izračunavanje dimenzija i broja tj. komada staklene opeke

Vetroarredo snabdijeva plastične razdjeljivače koji olakšavaju
Ugradnju i omogućavaju izvedbu fuga između svake opeke dimenzija od 2* mm, 5* mm, 10 mm i 16 mm;
Zadnje navedena dimenzija prikladna je za instaliranje okvira na otvaranje i staklene opeke Vetroarredo velikog formata.

* Samo sa staklenom opekom  Pegasus

L = (n x Lo) + [gv x (n-1)] + 2fl
H = (m x Lv)+ [go x (m-1)] + (fs+fi)
n = (gv + L - 2fi) / (Lo + gv)
m = (go + H - 2fi) / (Lv + go)

Tumačenje:
n = n° vodoravni stakleni elementi
m = n° okomiti  stakleni elementi
Lo = vodoravne dimenzije (cm) staklenih elemenata
Lv = okomite dimenzije (cm) staklenih  elemenata
fl = dimenzije bočne trake (cm) - min. vrijednost 1,5 cm
fi = dimenzije donje trake (cm) - min. vrijednost 1,5 cm
fs = dimenzije gornje trake (cm) - min. Vrijednost 1,5 cm
go = dimenzije unutarnje vodoravne fuge (cm)
gv = dimenzije unutarnje okomite fuge (cm)

U formuli vrijednosti fl i fi iznose 1,5 cm

Kod rezultata formule treba za broj staklene opeke uzeti u obzir samo cijeli broj, dok preostali dio razlomka  treba računati kao sastavni dio trake.

Ograničenja dimenzija

Kad se radi o stijeni velikih dimenzija s fugama od 2 mm, 5 mm, 10 mm i 16 mm predlaže se razdijeliti stijenu na dijelove od maksimalno 15 m2.
Za veće površine neophodno je napraviti posebno strukturno izračunavanje.
Projektant kod podjele takve velike površine treba između panela postaviti spojku od oko 1 cm debljine od materijala koji ne trune kako bi  prihvaćala rastezanje i slijeganje zida.
Zakrivljene stijene


Izračunavanje dimenzija i broja tj. komada staklene opeke

Niže navedene formule omogućavaju proračunavanje dimenzija vanjske fuge u odnosu na zakrivljenost luka radijusa i tipa staklene opeke Vetroarredo koja se koristi, kao i broj tj. količinu staklene opeke potrebne za gradnju kruga  tj. opsega.

E = [(Lo + gv) x (1+s/r)] – Lo
Np = r x đ x a/[180/(Lo + go)]

Tumačenje:
E = dimenzije vanjske okomite fuge (cm)
Np = komada staklene opeke
Lo = dimenzije dužine staklene opeke (cm)
gv = dimenzije unutarnje okomite fuge (cm)
r = unutarnji luk radijusa zakrivljenja (cm)
s = debljina bočne strane staklene opeke (cm)
a = ugao između lukova radijusa zakrivljenosti
 = 3,14
go = unutarnja vodoravna fuga

Ograničenja dimenzija

Za zakrivljene stijene preporuča se ograničenja dimenzija koja se odnose na linearne tj. ravne okomite stijene. Geometrija ovih stijena  u svakom slučaju pridonosi većoj stabilnosti kod vodoravnog tereta. Treba napomenuti da se kod zakrivljenih stijena okomita unutarnja fuga razlikuje od vanjske fuge.


Format staklene opeke i okomite fuge
Odnos dimenzija između unutarnjih lukova zakrivljenja
Klasični način montaže (cementni mort)


Pričvršćivanje

Kod projektiranja stijena od staklene opeke Vetroarredo
važno je osigurati odgovarajuću dužinsku potporu za stabilnost zida.
Osnovno je omogućiti potrebna sjedanja i rastezanja postavljajući umetak  za dilataciju debljine oko 6 mm Vetroarredo.
Nosive vodoravne i okomite na koje se oslanjati  stijena iz staklene opeke Vetroarredo treba imati odgovarajuće dimenzije.
Kao što je prikazano na primjerima, postoje dva tipa učvršćenja:

• Cjelovito pričvršćenje duž cijelog okomitog ruba staklene stijene
Vetroarredo, koje se postiže koristeći metalne profile ili umetak/ utor s ”U” profilom
Unutarnje dimenzije između krila profila i same osnovice utora, osim što moraju biti postojane trebaju biti čak veće od debljine opeke Vetroarredo kako bi bilo olakšano moguće klizanje.
Radi sprječavanja trenja s površinama na koje se staklena stijena oslanja, preporuča se na osnovicu stijene postaviti  klizni umetak .
 
• Pričvršćenje u točkama, koje se postiže postavljanjem šipki
za ojačanje, koje se nalaze u svim vodoravnim fugama, kao  i postavljanje istih u okomitom redoslijedu unutar predodređenih otvora u nosivoj stijeni.
Otvori trebaju po promjeru i dubini biti malo veći od šipki čime se dobiva prostor za neko malo pomicanje.
Instaliranje s tradicionalnim načinom

Instaliranje s tradicionalnim načinom  (cementni mort)Cjelovito pričvršćenje s  metalnim profilom.
Instaliranje s tradicionalnim načinom (cementni mort)


  Učvršćenje unutar točki u  cementu

- Središnje učvršćenje
- Bočno pričvršćenje
- Trodimenzionalni presjek gornjih učvršćenja
Podjela stijene od staklene opeke Vetroarredo


U slučajevima kada struktura zahtjeva podjelu panela na više dijelova, savjetuje se između panela umetnuti jedan dodatni utor/umetak za rastezanje/klizanje na mjestu gdje se prekida linija cjelovitost.

Okomiti prekidi
Postavljanja metalnih umetaka, lima ili profila omogućava da se izvrši okomiti prekid stijene, garantirajući optimalnu toleranciju rastezanja i klizanja.

Vodoravni prekid
U slučaju da je potrebno izvršiti vodoravni prekid panela s jednim umetkom, savjetuje se postaviti pričvršćenje na nosivi zid zgrade.

Uglovi i dijelovi između stijena

Od staklene opeke

Za izradu uglova potpuno u staklu od 90° može se koristiti
ugaona staklena opeka Vetroarredo tipa “šesterokutna” ili
“četvrtasta”. Šesterokutna ugaona opeka se osim po ukupnim dimenzijama razlikuje i po odrezanim bridovima

Od cementnog morta s metalnim profilima

U slučaju da se želi napraviti uglove drukčije od 90°, stijene iz staklene opeke Vetroarredo mogu se spojiti pomoću odgovarajućih metalnih profila, ili gradnjom stupića od profiliranog armiranog betona, ili od opeke na koje se pričvršćuju stijene iz staklene opeke


Postavljanje umetka “T” između stijena iz staklene opeke Vetroarredo može se izvršiti koristeći odgovarajućih metalnih profila
Valovite stijene i pregrade

Zahvaljujući završnoj opeci  Vetroarredo moguće je izgraditi valovite
stijene  kojima je završetak također iz stakla; na isti način se tako mogu napraviti pregrade.

Ugradnja vrata, prozora i pregrada za tuširanje

Za postavljanja vrata ili prozora unutar stijene od staklene opeke, potrebno je napraviti otvor s okvirom, koji je napravljen iz metalnih profila “U”. Okvir treba ugraditi pomoću privremenih potpora prima struktura sa staklenom opekom Vetroarredo. Nakon toga se može ugrađivati staklena opeka tako da se između okvira i elemenata koji se ugrađuju duž održava minimalna udaljenost od 1 cm njegovog opsega.
Da kod zatvaranja vratnica jačom snagom (ili ako se zalupe) ne bi došlo do oštećenja staklene opeke, važno je da se unutrašnjost profila presvuče gumom ili sličnim materijalom.
Nadalje, ako bi vratnice bile posebno teške,  treba se ugraditi odgovarajući sistem za kočenje a težina takvih vrata treba biti potpuno oslobođena od staklene stijene.

Metalni profil može služiti kao potpora štoku ili fiksnom okviru.

Materijali za ugradnju

Cementni mort za polaganje

Za realizaciju okomitih stijena preporučuje se koristiti vezivnu smjesu morta Vetromalta prethodno izmiješanu, bijele ili sive boje, s potrošnjom 25 kg  za  m2 (uključujući završni rad).
Ovaj se proizvod ističe po završnom radu strukture iz staklene opeke  Vetroarredo.
Kao alternativu za mort  Vetromalta savjetuje se polaganje s klasičnim cementnim mortom  sa smjesom morta tipa  Portland, ili odgovarajuće tomu, klase 32.5.
Mort se dobiva dozirajući 350 kg i veziva za svaki m3 pijeska (mineralnog porijekla, koji je opran, sortirane granulacije i maksimalne dimenzije od3 mm), uz dodavanje čiste vode dok se ne dobije smjesa plastične konzistencije.
Mort treba dati dobru mehaničku otpornost, a istovremeno treba biti u takvom obliku da se s njim lako radi, kako bi se ispravno i precizno ispunile uski prostori.
Osim toga mort treba imati karakteristike nepropusnosti/nepromočivosti i vrlo malog stiskanja tj. povlačenja tokom sušenja.
Preveliko povlačenje, naime, dovodi do štetnih tenzija na same opeke Vetroarredo, koje mogu izazvati procjepe/otvore u samom mortu na štetu nepropusnosti.
Bijeli lak koji pokriva bočnu stranu staklene omogućava polaganje s mortom bilo koje boje, bez mogućnosti da dođe do promjene sjaja/svjetlosti.
Ovaj premaz laka također omogućava bolje prianjanje morta na bočnu površinu staklene opeke.

Tehnička savojstva fugirne mase Vetromalta
Izgled: prah
Boja: bijela / siva
Specifična težina smjese: 1.55 kg/l
Voda u smjesi: 22-24%
Ph vrijednost smjese: 12,8
Temperatura primjene dozvoljena:  od +5°C do  +35°C
Temperatura rada: da +30°C a +90°C
Vrijeme valjanosti smjese: 2  sata od pripremanja
Debljina koja se postiže:  od  2 mm  do  25 mm
Opasnosti:  CEE 88/379 NO
Upaljiv ne
Otpornost  na  pritisak/stiskanje nakon  28 dana: 19.5 N/mm2
Otpornost na savijanje nakon 28 dana: 7.5 N/mm2
Potrošnja: oko 25 kg/m2  za polaganje i fugiranje staklene opeke
Otkrivanje po 23 °C U.R. 50% bez  ventilacije

Za više informacija obratiti se tehničkoj pomoći Vetroarredo.

Šipke za armiranje
Savjetuje se postavljanje čeličnih šipki INOX (na raspolaganju kod Vetroarredo) ili aternativno primjenu pocinčanih šipki vrućim postupkom ili koje imaju zaštitu radi sprječavanja oksidacije.

Dimenzije šipke, koje variraju prema kalkulaciji projektanta i zahtjevima koje određuje struktura stijene
radi postizanja odgovarajuće strukturne otpornosti, treba biti takva da izbjegne dodir sa staklom.

  Po pitanju  le fuga savjetuje se korištenje šipki slijedećih promjera:
• za fuge od 2 e 5 mm (samo u izvedbi Pegasus), ili 10 mm: šipke maksimalnog promjera od  6 mm.
• za fuge od 16 mm: šipke  maksimalnog promjera od 8 mm.

Vrste fugirne mase za završne radove zglobova/spojki

  Uobičajeni sistemi fugiranja obuhvaćaju:
• Vetromalta fugirna masa bijele ili sive boje,  s mogućnošću da se može obojiti običnim oksidima koji su u prodaji;
• cementne mase s fino prosijanim pijeskom, za fuge sive boje;
• fugirna masa od bijelog cementa i mramorne prašine, za fuge bijele boje;
• cementna masa s finim pijeskom i oksidima, za obojene fuge.

Tipovi fugiorne masa za  završne radove ne smiju sadržavati neka tijela ili sastojke koji bi mogli izbrazdati  elemente od staklene opeke.

U slučaju primjene već gotovog pripremljenog morta, neophodno je provjeriti da ne sadrži aditive koji bi otežali čišćenje staklene opeke  Vetroarredo, posebno ako je opeka matirana (sationirana).
Za ispunjavanje fuga neophodno je korištenje fugirne mase čija otpornost na pritisak nije viša od otpornosti koju ima mort koji se koristio za polaganje opeke.

Zaštitni postupci i potpuno zatvaranja

Kada je rad završen moguće je intervenirati na fuge sa zaštitnim postupcima radi sprječavanja ulaza vode.
Taj je postupak neophodan u slučaju da je stijena Vetroarredo izložena udarima kiše ili da je to pregrada za tuširanje.
Takvi postupci zahtijevaju premaz jednog ili više slojeva jedino prozirne zaštite za nepropusnost.
Na suhu stijenu preporuča se postaviti materijal za potpuno zatvaranje na vanjski dio kako bi se osiguralo da fuge nemaju rascjepe duž linije dodira s opekom.


Umeci za klizanje i širenje i podešavanje


Bočno i s gornje strane potrebno je postaviti odgovarajuće materijale koji imaju sposobnost da prihvaćaju moguća podešavanja strukture stijene, kao umetak zarastezanje  Vetroarredo, s ljepilom na jednoj strani  kako bi bolje  prianjaju  na strukture, debljine 6 mm.
Na osnovicu je potrebno umetnuti odgovarajuća umatak za klizanje, kako se ne bi stvorila samo jedina cjelovita struktura sa stijenom.

Razdjeljivači

Radi olakšavanja rada i bržega postavljanja staklene opeke,  Vetroarredo nudi asortiman razdjeljivača od plastike za okomite ravne i valovite stijene.
Taj pribor omogućava izradu fuga ujednačene debljine, a smanjuje rizik dodira između šipki konstrukcije i bočnog dijela staklene opeke
Vetroarredo.
Razdjeljivači se razlikuju po dimenzijama fuga, prema debljini staklene opeke i vrsti stijene (ravna ili valovita).

Asortiman razdjeljivača obuhvaća:

• za fuge od 2 mm (samo u izvedbi Pegasus) i za staklenu opeku debljine 8 cm  ;
• za fuge od 5 mm (samo u izvedbi Pegasus) i za staklenu opeku  debljine 8 cm;
• za fuge od 10 mm  i staklenu opeku debljine 8 cm;
• za fuge od 10 mm i staklenu opeku 30x30x10 cm;
• za fuge od10 mm i staklenu opeku debljine 5 cm;
• za fuge da 16 mm i staklenu opeku debljine 8 cm kao i za ugradnju na okvire za otvaranje;
• za valovite stijene i staklenu opeku debljine 8 cm:
• kalup za razdjeljivanje /s formatom dna za fuge od 1 cm.

Brzi sistem za izračunavanje razdjeljivača

Za jednostavno izračunavanje broja  potrebnih razdjeljivača za izradu stijene:
D  = (n + I) x (m + 1)
Gdje:
D = broj razdjeljivača
n = broj vodoravnih elemenata od stakla
m = broj okomitih elemenata od stakla

Izvedba montaže

Rad obuhvaća tri susljedne faze :

• faza pripreme;
• faza montaže;
• završna faza.

Neophodno je  poduprijeti i učvrstiti tj. uglaviti stijenu na nosive čvrste zidove koji su odgovarajuće dimenzionirani i napravljeni od prikladnih materijala, koji nemaju sklonost propadanju,  a takve su debljine, gustoće i čvrstoće da mogu prihvatiti  rastezanje i moguća klizanja ili podešavanja izgrađene stijene.

1. Provjeriti  vodoravnu obodnu i  okomitu potpornu liniju strukture na koje će se oslanjati gradnja.

Postaviti vodoravno dvije drvene letve na osnovicu s koje će se uzdizati gradnja.
Letve trebaju slijediti nacrt stijene i biti međusobno razdijeljene u  onoliko kolika je izvedena debljina .

Namjestiti okomite vodilice, međusobno ih odijeliti za 100/120 cm, tako da osiguraju točno okomitu liniju.
Veoma je važno da stijena bude  precizno postavljene točno okomito, radi izbjegavanja opterećenja izvan središta.

2.  S unutarnje strane vodoravnih letvi umetnuti  spojke za klizanje
Radi izbjegavanja širenja/trenja između bazne podloge panela i potporne površine.

Rasporediti spojke za širenje bočno i prema odgovarajućim točkama na bazi panela..

3.  Koristiti zidarsku žlicu takve dužine da se spretno može raditi između okomitih šipki konstrukcije. Između letvi osnovice položitifug masu/cementni mort odnajmanje 3 cm debljine, u svakom slučaju da odgovara visini stijene Vetroarredo. Postaviti prvi red staklene opeke Vetroarredo.
4. Provjeriti da je prvi red postavljen u ravnini pomoću vodene vage. Razmaknuti elemente koristeći razdjeljivače radi dobivanja pravilnih fuga.
Položiti fug masu/ cementni mort u okomiti međuprostor između staklene opeke već postavljenog reda ali istovremeno skinuti postavljeni  razdjeljivač radi omogućavanja izvedbe.

5. Položiti spojnicu konstrukcije na središnje krilo razdjeljivača, radi izbjegavanja direktnog dodira s bočnom stranom staklene opeke.

Položiti mort tako da dijelovi razdjeljivača ostanu slobodni.

Provjeriti da staklena opeka na svim stranama bude obložena cementnim mortom/ fug masom, koja treba biti  dobro raspoređena i da odlično zatvara, ali staklena opeka ne smije doći u direktan dodir s nosivom konstrukcijom.

Umetnuti glatke čelične šipke u okomit i vodoravan položaj, s razmakom jedne od druge od najviše 50cm.
Odstraniti pomoću drvene daščice višak fug mase/ morta prije nego se stvrdne, i time pripremiti za završni rad.
S vlažnom spužvom obrisati staklenu površinu kako bi odstranili ostatke fug mase/ morta.

U slučaju kada  staklena stijena dostiže do stropa, potrebno je postaviti spojnicu za širenje/podešavanje na isti način kako je već postavljena na bočnim stranama.

Zašto koristiti EZYLAY sustav u silikonu, a ne zidati klasično mortom?

NE PREPORUČAMO zidanje zastarijelim klasičnim sistemom s mortom. Ovo su neki od primjera kada se staklene opeke ZIDA MORTOM.

U večini slučajeva kad zidate s mortom dolazi do PUCANJA staklene opeke i fuga usljed "gibanja" objekta.

Korištenjem našeg renomiranog i svijetski priznatog sustava EZYLAY u silikonu se izbjegavaju ovakvi slučajevi, te dobija višegodišnja garancija s naše strane.