CENTAR STAKLENE OPEKE
 

Tehničke karakteristike

Otpornost na pritisak

Samo najviša kvaliteta sirovina i proizvodni proces koji vodi posebno računa o fazama spajanja i pečenja, kao što za svoje proizvode koristi Vetroarredo, mogu garantirati visoku otpornost na pritisak staklene opeke.
Ta osobina je od bitne važnosti, a garantira sigurnost za izgrađene površine/stijene, čak i velikih dimenzija i većih težina.

Način ispitivanja

Ispitivanje na otpornost se izvodi izlaganjem na opterećenje tj. teret, koji prenosi ploča preše  okomito na bočnu stranu staklene opeke Vetroarredo, koja je prikladno ojačana s cementnim mortom

Legenda dizajna stakla:
O  = Valovito
T  = Glatko
P  = Paralele linije
I  =  Unakrsne linije
NP  = Nove paralelne linije
NI  = Nove unakrsne linije
Q  = S kockama


Napomena:
Testiranja su izvedena i vrijednosti potvrđene od laboratorija SIGMA s.r.l., Prato (Italija), po standardu:
• DIN 18175 izdanje 1977
• Testiranja su  izvedena na pojedinim uzorcima staklene opeke a ne na stijenama/strukturama.

Otpornost na nagle promjene / skok temperature

Termički šok je jedan od najrigoroznijih ispitivanja kod  kojeg staklena opeka Vetroarredo biva podvrgnuta provjeri otpornosti na temperaturu.
Samo ispravna mjera ponovnog pečenja odstranjuje ostatke koji s pritiskom mogu izazvati nepoželjne pojave pucanja.
To predstavlja preduvjet za  la realizaciju gradnji na vanjskoj površini kod najraznovrsnijih klimatskih uvjeta.

Način ispitivanja

Ispitivanje otpornosti na promjene / skok temperature  izvršeno je uronjavanjem staklene opeke najprije u posudu sa zagrijanom vodom a odmah zatim u drugu posudu s vodom sobne temperature.

Legenda dizajna stakla:
O  = Valovito
T  = Glatko

Napomena:
Testiranja su izvedena i potvrđene su vrijednosti od laboratorija SIGMA s.r.l. i, Prato (Italija):
• Ispitivanje izvršeno prema propisu standarda UNI 9303 izdanje1988 prema postupku A.
• Testiranja su  izvedena na pojedinim uzorcima staklene opeke a ne na stijenama.

Propuštanje svjetlosti

Prozirnost, jedna od najznačajnijih karakteristika staklene opeke, stvara različite rezultate u odnosu na brojne mogućnosti kombinacija  s oblikovanjem , formatima, završnom obradom i bojama.
Koristeći staklenu opeku Vetroarredo mogu se postići razne vrijednosti prijenosa tj. propusnosti svjetlosti i davanja više-manje jasnog izgleda figure koja stoji iza stijene. Time se mogu zadovoljiti projektne mogućnosti, bilo s estetske ili funkcionalne strane u odnosu na uvjete okružja i klimatske faktore.
Staklena opeka  Vetroarredo izrađena je iz smjese sirovina visoke kvalitete, što omogućava stvaranje posebno "bezbojnog" osnovnog proizvoda  s kojim se postižu visoke vrijednosti prijenosa svjetla.

Način ispitivanja

Ispitivanje propuštanja svjetlosti izvedena podvrgavanjem staklene opeke  Vetroarredo
Snopu svjetlosne energije koju obuhvaća valna dužina vidljiva ljudskim okom (između  0.38 i 0.78 _m) okomito na plohu opeke.
Snop svjetlosti koja prolazi između stijenki staklene opeke predstavlja stupanj propusnosti svjetlosti, čiji sastav spektra se pretvara u osjećaj boje i intenzivnost svjetlosti.

Napomena:
• Mjerenja i atesti izvedena kod CO.RI.VE. di Parma, prema propisima standarda
 ISO 9050 izdanje 1990. (Rif. 01/FV, 02/FV, 03/FV, 04/FV del 10 lipnja1996).
• Ispitivanja izvedena na pojedinačnoj staklenoj opeki.

Termička izolacija

Postojanjem zračne komore kod staklene opeke Vetroarredo osigurava se termička izolacija u vrijednosti  što odgovara onoj koja se dobiva kod korištenja uobičajenih dvostrukih prozora.
Parametar kojim se mjeri kapacitet termičke izolacije je jedinstveni koeficijent termičkog prijenosa “K”, što je niža spomenuta vrijednost toliko je veća termička izolacija.
Najbolja termička izolacija (dakle kad je ”K” najniži) postiže se kod većih formata i u slučaju kad se kod ugradnje koristi rjeđi mort.

U oba slučaja dobivaju se "termički mostovi"  koji se sastoje od fuga koje se nalaze između staklene opeke Vetroarredo.

"K" koji se postiže sa novom SEVES opekom iz Italije iznosi:      K=1,5


Način testiranja

Testiranje je izvedeno postavljanjem jednog panela izgrađenog od staklene  opeke Vetroarredo tako da  dijeli dvije komore s različitom temperaturom s ciljem mjerenja koeficijenta “K” odnosno količine topline preko panela, po jedinici vremena na kvadratni metar i po 1° C temperaturne razlike između njegovih  vanjskih površina. Koeficijent  “K” uzima u obzir fenomene toplinskih međuutjecaja kod širenja i prijenos topline, ali ne i fenomene kod osvjetljavanja.

* panel izrađen iz rjeđeg morta s pijeskom i ekspanzivnom glinom

Napomena:
Testiranja su izvedena i vrijednosti potvrđene od strane Instituta Giordano S.p.A. iz Bellarie (RN) prema standardima :
• ASTM C236
• DIN 52619
• Ispitivanja izvedena na panelima.


Zvučna izolacija

Karakteristike kao masa i unutarašnja zračna komora u
staklenoj opeci Vetroarredo daju visoke vrijednosti akustične izolacije,
čak više od onih koje se postižu sa zidovima od pune opeke iste debljine.
Zbog toga se preporuča korištenje staklene opeke Vetroarredo i za prostore koji su izloženi  višoj razini buke (diskoteke, proizvodne djelatnosti,itd.) zbog toga jer osim  što služe za optimalnu izolaciju, mogu se koristiti za izvedbe koje nude veliku mogućnost kreativnosti i estetike.
Parametar koji mjeri kapacitet akustične izolacije je snaga zvučne izolacije

Način  testiranja

Ispitivanje je izvršeno procjenjivanjem
smanjenja buke koje je postignuto s okomitim panelom izrađenim iz staklene opeke Vetroarredo koji je dijelio korišteni prostor za testiranje na dva dijela tj. prostora, od kojih je jedna stvarala buku, a  druga je bila primatelj u kojoj su bili instrumenti za mjerenje buke koja je prolazila kroz panel tj. pregradnu stijenu.

* panel izrađen iz rjeđeg morta s pijeskom i ekspanzivnom glinom.

Napomena:

Testiranja su izvršena i i vrijednosti potvrđene od Instituta Giordano S.p.A. iz Bellarie (RN)prema standardima:
• UNI 8270 –Dio III “Akustika –Mjerenje akustične izolacije zgrada i gradbenih elemenata u zgradama –Laboratorijska mjerenja snage zvučne izolacije za gradbene elemente u zgradi”.
• UNI 8270 –Dio VII “Akustika –procjenjivanje  učinak akustičnih vrijednosti za zgrade i
sastavne dijelove zgrade”.
• ISO 140/III – 1978 “Akustika –Mjerenje zvuka zgrade i gradbenih elemenata
–Dio III: Laboratorijska mjerenja izolacije buke koja se prenosi zrakom za gradbene elemente”.
• ISO 717/3 – 1982 “Akustika –Nivo zvučne izolacije u zgradama i gradbenim elementima.»
–Dio 3: zvučna izolacija buke koja se prenosi zrakom za fasadne elemente i fasade”.
• Testiranja izvršena na panelima.

Otpornost i reakcija na vatru

Pod reakcijom na vatru podrazumijeva se stupanj sudjelovanja nekog upaljivog materijala u vatri kojoj je bio izložen.
Materijali se dijele u šest klasa, počevši od "upaljivih”  do
“jako lako upaljivih”.
Proizvodi od stakla su mineralnog porijekla i s reakcijom na vatru spadaju pod klasu 0, što spada u nezapaljive materijale.
Cilj kontrole je provjeravanje vremena stabilnosti panela, njegovu izdržljivost i termičku izolaciju*.
Strukture izgrađene iz staklene opeke  Vetroarredo garantiraju dobar nivo sigurnosti, vodeći pritom  računa da staklo po svojoj prirodi iako biva izložen termičkom šoku ima sklonost da se brzo lomi.
Naime, te strukture predstavljaju važeću prepreku za vatru.
Svaka opeka Vetroarredo je zaista podvrgnuta strogim ispitivanjima kvalitete koja povećava srednju vrijednost njene otpornosti.

Način testiranja

Ispitivanje je izvedeno na okomito montirane elemente su koji su bili izloženi plamenu s plamenika i u skladu s određenom krivuljom zagrijavanja.

* Talijanski propisi

R: Stabilnost= mehanička otpornost materijala strukture pod djelovanjem plamena.
E: Izdržljivost = sposobnost strukture da spriječi prolaz plina i raznih para.
I: Termička izolacija = sklonost strukture da prenosi toplinu.
Navedeni podaci su rezultat testiranja izvršenih na Institutu Giordano S.p.A. iz Bellarie (RN) prema Cirkularu n°
91 Ministarstva unutarnjih poslova, Generalne uprave protupožarne službe od14/09/1961.

** Francuski propisi

podaci se odnose na ispitivanja izvršena na  “Station d’Essais Centre Technique Industriel de la Construction
Metallique” di Maiziéres lès Metz  u skladu s propisom od 21/04/1983 Ministarstva unutarnjih poslova Francuske.

*** Njemački propisi

G: Mehanička otpornost strukture izložena djelovanju plamena i sposobnost struktura da spriječi prolaz plina ili para.
Navedeni podaci su rezultat testiranja na l’Institutu Giordano S.p.A. iz Bellarie (RN)  prema DIN.

• Kao i prema Europskim propisima pr EN 1363-1 1999 e pr EN 1364-1 1999.

Napomena

- Testiranja izvršena na  su panelima.

* Određeno prema odredbi D.M. 30/11/1983 stavak 1.11.
Otpornost na udar pokretnog tijela

Stabilnost i izdržljivost panela Vetroarredo  su osigurani zahvaljujući debljini staklene stjenke, postupku pečenja i preciznošću spajanja.
Rezultat tih karakteristika je dobivanje takve otpornosti na udar da omogućava razinu sigurnosti koja je viša od propisanih vrijednosti.

Način ispitivanja

Ispitivanje na udar pokretnog tijela se izvodi izlaganjem panela od staklene opeke Vetroarredo jednom nizu od 3 udarca s pokretnim padajućim tijelom, koji se kreće njihanjem i bez početne brzine, a svaki pada s predodređene visine.
Na kraju svakog udarca izbjegava se da pokretno tijelo  ponovno padne na uzorak nakon odskoka, a  ispitivanje  obuhvaća i  moguće oštećenje izazvano sudarom.

Napomena:

Testiranja su izvršena i potvrđena od Instituta Giordano S.p.A. zi Bellarie (RN) prema standardima:
• Otpornost na udar pokretnog tijela u unutarnju stijenu prema standardu UNI 8201- lipanj1981.
• Propisi “Zajedničke Smjernice za Tehnički sporazum za prozore” dell’UEAtc stavak 3.3.4.1 “Udar pokretnih tijela”.
• Testiranje izvršeno na panelima.

Unutarnji pritisak

Smanjeni pritisak koji postoji s unutarnje strane staklene opeke Vetroarredo u odnosu na atmosferski pritisak omogućava da se u slučaju loma komadići stakla okreću prema unutrašnjem dijelu same staklene opeke, umjesto da  se usmjeravaju prema van.
Ta je osobina od velike važnosti jer ima svrhu da ne oštećuje stvari i osobe.

Rezultati ispitivanja

Tokom ispitivanja nije došlo do lomova staklene opeke VETROARREDO.
Deformacije u centru panela bile su manje od ± 1mm.
Tokom prvih ciklusa druge faze dogodile su se izvjesne mikro-pukotina na spojkama u odnosu na vrhove staklene opeke.
Opseg navedenih mikro-pukotina je ostao nepromijenjen do kraja testiranja o trajnosti.
Potrebno je koristiti silikonsku otopinu koja se premazuje na površinu vanjske stijene nakon izgradnje.

Način ispitivanja

Radi ispitivanja panel je instaliran unutar klimatske komore u okomitom položaju, kao element koji dijeli dva prostora (unutarnji – vanjski).
Ispitivanje se izvodilo u dvije faze:
1. izlaganje naglim promjenama/skokovima  temperature i vlažnosti tokom 7 dana.
2. izlaganje termičkim ciklusima u vremenu od 12 sati sa stalnom/nepromijenjenom temperaturom unutarnjeg prostora,  dok je u vanjskom prostoru izlaganje podvrgnuto djelovanju sunca, kiše i rashlađivanju.

Napomena:

• Ispitivanje je izvršeno i vrijednosti potvrđene od Instituta Giordano S.p.A. iz Bellaria (RN)
u skladu s tehničkim uputama UEAtc-a “Opće smjernice za Tehnički ugovor za laka pročelja”
stavak 3.1.1.2 “Ispitivanje o učincima na djelovanje temperature ”.
• Ispitivanja izvedena na panelima.