CENTAR STAKLENE OPEKE
 

Vodoravne strukture

Vodoravni način gradnje

Vodoravni način gradnje podrazumjeva sve radnje- ravne i  zaobljene, za interijer i eksterijer.
Ove strukture se mogu izvršiti bilo na gradilištu bilo unaprijed proizvedenim dijelovima, vodeći računa o izboru tipa instalacije, o slijedećim parametrima:

• dimenziji površine koju treba napraviti;
• težini strukture u Vetroarredu;
• položajem gradnje na unutrašnjost projekta;
• količini i težini radnji u Vetroarredu;
• cjelokupnost oblika/geometrija.


Dimenzije, dizajn, dovršenje i pribor: za vodoravne strukture Vetroarredo nudi također veliki izbor rješenja za izvedbu pješačkih površina,

a da se ne odreknete osobitosti stakla, sigurnosti, stabilnosti.
Otpornost na sabijanje

Samo najkvalitetnije sirovine i proces proizvodnje koji posebno pazi na faze spajanja i ponovnog pečenja mogu osigurati visoku otpornost na sabijanje opeke od stakla. Ova osobina je od temeljnog značaja za projektiranje u sigurnosti i miru te za opsežne gradnje velikih dimenzija i znatnih težina.

Načini isprobavanja

Probe otpornosti na sabijanje se vrše tako da se dodaje teret preko ploča na preši, okomito na bočni dio opeke Vetroarredo, u tu svrhu pojačane cementnim mortom.

Bilješke:

Probe su izvršene i odobrene od strane laboratorija SIGMA

s.r.l. iz Firence prema normi:

• DIN 18175 izdanje 1977

• Testovi su izvršeni na pojedinačnim opekama.Otpornost na probijanje


Nacrt staklene opeke koje su namijenjene vodoravnoj gradnji, a također namijenjene za hodanje, raspoznaje se prema debljini plohe, ponovnog pečenja te u preciznom i točnom spajanju, tri karakteristike od presudnog značenja koje čine proizvod visoko otpornim na probijanje.
Ove tri izražene karakteristike na najvišoj razini u modelima Vetroarredo, podižu standard sigurnosti iznad granica koju traže norme.

Načini isprobavanja

Proba za određivanje otpornosti  na probijanje, izvodi se tako da se polaže teret na površinu opeke Vetroarredo pomoću kalupa posebne geometrije i to se smješta u sredinu opeke, okomito na površinu i spojen na prešu.

Bilješke

Probe su izvršene i odobrene od  strane laboratorija SIGMA

s.r.l. iz Firence prema normi UNI 7440 izdanje 1975.

• Testovi su provedeni na pojedinačnim opekama.

• Testovi rađeni na opekama namijenjenim za izvedbu vodoravnih struktura.Otpornost na promjene temperature

Termički šok jedan je od najozbiljnijih testova kojima su opeke
Vetroarredo podvrgnute da se pregleda i potvrdi njihova otpornost.
Samo ispravan stupanj ponovnog pečenja otklanja ostatke lomljivosti koji mogu prouzročiti iznenadni fenomen rasprskavanja čak i zbog ambijentalnih razloga.
Ovo potrebno svojstvo omogućava i izvedbu u vanjskom prostoru u veoma različitim klimatskim uvjetima.

Načini isprobavanja

Proba otpornosti na promjene temperature izvodi se umakanjem Vetroarredo opeke najprije u posudu s ugrijanom vodom, i odmah
Poslije u drugu s vodom sobne temperature.

Bilješke

Probe su izvršene i odobrene od laboratorija SIGMA
s.r.l. iz Firence:

• Proba izvršena prema uputama sadržanim u Normi
UNI 9303 izdanje 1988 prema metodi A.
• Testovi su izvršeni na pojedinačnim opekama.


Izračun dimenzija i težine

Opeke Vetroarredo za vodoravni način gradnje upotrebljavaju se za ispune s jednostavnim osloncem.
Projektant bi, stoga, trebao izbjegavati posao cementiranja stakla koji čini tijelo s nosivim dijelovima ili koji su užljebljeni.
Staklene opeke ne grade elemente strukture budući da vrše funkciju samog olakšanja, služeći kao oslonac vlastitoj težini i korisnom teretu okomitom na vidljivi dio.
Ovaj teret mora biti većim dijelom statički, zato što se tvorevine trebaju smatrati pješačkim.
Upotrebljavajući staklene opeke malih formata (malih oblika i veličina)
Povećava se sigurnost budući da obuća većim dijelom gazi na fuge između stakala, ne povećavajući trenje.
Preporuča se minimalna fuga između staklenih opeka od barem 3 cm.
U projektiranju staklenih krovova (krovnih prozora) okrenutih prema vani treba predvidjeti nagib zbog otjecanja oborinskih voda.

Tabela A.

Tabela donosi težine po m2 tvorevine u Vetroarredu  izvedene
S cementnim mortom težine približno 1800 kg/m3  i armaturom za svaku  fugu sastavljenom od dvije čelične šipke težine približno 0.39 kg/ml (fi=8 mm).
Za format od cm 14.5x14.5x5.5 savjetuje se, u svaku fugu, samo jedna šipka armature s promjerom od 8 mm.
Za određivanje težine tvorevine stakla s cementom, s fugama većim od 3 cm ostaje se kod  metode obračuna sa strane 21.

Tabela B.

Tabela maksimmalnih dimenzija vodoravnih ispuna s fugom od 3 cm
Koje se mogu izvršiti u vezi s preopterećenjem, konstrukcijom i tipom  Vetroarreda.
Vrijednosti su izračunate za slijedeće uvjete;
• okviri s ugrađenim gredicama položeni sa sve četiri strane;
• opterećenje jednako raspoređeno;
• dopuštena opterećenja:
željezo 1000 kg/cm2;
vapno 50 kg/cm2;
• spoj 3 cm.

Perimetralni oslonci

Projektant treba uzeti u obzir najmanje 2-3 cm udaljenosti  između nosive strukture i prvog reda staklene opeke okvira s cementiranim staklom, tako da izbjegne direktan dodir stakla s osloncem za isto.
Najbolje je da se taj oslonac nalazi cijelom dužinom opsega okvira preko dijela za umetanje spoja za klizanje. I okvir i potporni element trebaju biti odgovarajuće dimenzije.
Ako je izvedba s cementiranim staklom za pokrivanje ili pod, projektant treba predvidjeti na glavi okvira elastični dodatak za dilataciju koji se lijepi s istim materijalom na hladno.

Središnji oslonci

Kod središnjih oslonaca projektant treba uzeti u obzir barem
 2-3 cm udaljenosti između nosive strukture i prvog reda staklene opeke stakleno-cementnog panela, na način da se izbjegne da red
Bude u izravnom dodiru s istim osloncem.
Osim toga, potrebno je predvidjeti prekid željezne armature kako bi se izbjegla unutarnja solecitacija na istoj strukturi.

Materijali za instalaciju

Cementni mort za polaganje

Za izvedbu vodoravnih struktura savjetuje se upotreba tradicionalnog cementnog morta s cementnom smjesom tipa Portland, ili analogno klase 42.5.
Mort se dobiva miješajući 350 kg veziva za svaki m3 pijeska
(mineralnog porijekla, ispranog, sortirane granulacije i maksimalnih dimenzija do 3 mm), uz dodatak čiste vode dok se ne postigne gusta, plastična smjesa. Mort mora ponuditi dobru mehaničku otpornost i dobru obradivost za kompletnu i korektnu ispunu ravnih sekcija. Također, mora posjedovati karakteristike kao što su nepromočivost i nisko odstupanje za vrijeme sazrijevanja.
Ako se odstupanje povećava, ono zapravo dovodi do štetnih napetosti na opekama Vetroarredo i može izazvati pukotine u tom mortu  na štetu nepromočivosti.


Dodaci za klizanje i za dilataciju/slijeganje,izravnanje

Dužinom čitavog perimetra oboda mora u tvorevinu biti
postavljen odgovarajući dodatak za dilataciju sposoban upiti eventualna slijeganja strukture, kao i dodatak za dilataciju Vetroarredo, ljepljiv na bok da se može bolje pozicionirati na prianjajuće strukture debljine 6 mm.
Na potporanj se treba umetnuti odgovarajući dodatak za klizanje da se ne bi stvorila jedinstvena struktura s proizvedenim dijelom.

Željezna armatura

Preporuča se upotreba željeznih šipki- za najbolje prianjanje-
pocinčane na hladno ili tretirane sa zaštitom koja će spriječiti oksidaciju. Dimenzija šipke varira u ovisnosti o izvršenim proračunima od strane projektanta i o potrebama koje se odnose na strukturu odgovarajuće strukturalne otpornosti.

Tipovi dovršenja dodataka

Najuobičajeniji sistemi štukature obuhvaćaju:

• mort za staklo bijele ili sive boje s mogućnošću da budu obojeni
 s uobičajenim oksidantima koji su u prometu;
• cementne mortove s pijeskom sitno prosijanim, za fugu sive boje;
• cementne mortove bijele i mramornog praha, za bijelu fugu;
• cemente mortove sitne i oksidne, za obojenu fugu.


Završni mortovi ne smiju sadržavati tvari koje uzrokuju crte, odnosno pruge na staklenim elementima.
U slučaju da se upotrebljavaju prethodno izmiješani mortovi, potrebno je biti siguran da ne sadržavaju dodatke, aditive koji mogu otežati čišćenje staklene opeke posebno ako su sjajne.


Za ispunjavanje fuga potrebno je upotrijebiti mort s otpornošću na pritisak koji nije veći od morta upotrijebljenog za polaganje.


Zaštite i ljepila

Po izvršenom radu i osušenoj štukaturi moguće je intervenirati sa zaštitnim tretmanima, sredstvima , na fuge da se spriječi prodiranje vode.
Takva intervencija je neophodna u slučaju gradnje podvrgnute jakoj kiši. Tretmani se sastoje u stavljanju jednog ili više zaštitnih, nepropusnih
slojeva obično prozirnih.
Savjetuje se čak staviti ljepilo na obod gradnje da bi se izbjeglo da se na fugama pojave pukotine duž dodirnih točaka sa strukturama na koje prianjaju.
Materijali za instaliranje

Rešetke za provjetravanje

Da bi se na panelu omogućio ne samo prolazak svjetla, nego i provjetravanje, treba zamijeniti jednu ili više staklenih opeka
formata 19x19x7 cm ili 14.5x14.5x5.5 cm s griljama, rešetkama u metalu ili plastici, ugrađene u odgovarajuće okvire od plastike.

Postavljanje proizvedenih panela

Općenito, proizvedeni paneli Vetroarredo koriste se kao vodoravni ili ukošeni.
Proizvod može biti napravljen bilo na gradilištu, bilo u radionici instalatera, prema slijedećim fazama:

a. preliminarna faza

• raditi na površini ravnoj ili mrežastoj.
• istrasirati mrežu za polaganje, vodeći računa da su mjere trasa jednake bočnoj dužini elemenata Vetroarredo
koje se namjeravaju upotrijebiti kao i dimenziji  armaturnih dodataka od stakla do stakla.
. poškropiti skinutu skelu na popravljenoj površini.
• Položitit staklenu opeku na trasiranu mrežu, tako da u međuprostor curi smjesa vode i cementa debljine nekoliko mm da bi se izbjeglo da se elementi pomaknu kod slijedećeg izlijevenja morta.

b.  faza instalacije

• Izvršiti prvo izlijevanje morta tako da bude sigurno da armaturne šipke koje će biti postavljene sukcesivno imaju udaljenost od baze 20 mm.
• Armirati dodatke između pojedinih stakala strukture s pocinčanim željeznim šipkama ili tretirati s antioksidantima
dužine ne manje od bočnih dijelova iste strukture (na način da se izbjegne njihovo izlaženje van ili oksidacija ), stvarajući tako pravokutno slaganje.
• U slučaju da se panel podigne uzduž dva bočna dijela, umetnite prvo okomita željeza za oslonac i onda sukcesivno ostala.
• Provjerite jesu li šipke postavljene u središtu međuprostora, na način da se izbjegne dodir sa staklom.
. Dovršite izlijevanje zatvarajući dobro mort, otklanjajući prazan međuprostor da bi se tako postigla nepromočivost.

* Procedura je ista onoj koja je predviđena za polaganje proizvedenih  okomitih panela.

Postavljanje gotovih panela

c. završna faza

- Dovršite (uglačajte) spojeve između staklenih opeka s vrhom zidarske žlice i zatim fuge koje su polustvrdnute očistite s krpama sve dok spojevi ne budu poravnati s površinom stakla.
- Označite dno i/ili gornju površinu panela tako da može biti instaliran u pravom položaju,a to će omogućiti materijalima (betonu i željezu)  da pravilno rade.
- Prekrijte panel sa slojem mokrog pijeska da ograničite povlačenje cementne  
smjese.
- Uzmite u obzir vremenske uvjete kao što su vlažnost, temperatura i izloženost vjetru prije rastavljanja gotovog panela (a što se ni u kojem slučaju ne smije dogoditi 5 dana prije izlijevanja).
- Podignite panel vodeći računa da se očiste fuge donje strane. Zakitajte  i uglačajte
- Eventualne udubine i mikro pukotine koje su mogle nastati tijekom izlijevanja. Očistite stakla.
- Izvršite prijenos i polaganje okvira samo ako je beton potpuno stvrdnuo, ali ni u kojem slučaju prije nego prođe 28 dana od izlijevanja.
- Ubacite u izliveni beton prikladan pribor, kao što su kuke i spone da olakšate pomicanje većih panela.
- U slučaju da bi panel morao biti izložen kiši, premažite spojeve između staklenih
blokova s nepromočivim zaštitnim hidrorepelentima na bazi silikona.
- Želite li izraditi panel koji bi osim svijetla propuštao i zrak zamijenite jednu ili više staklenih opeka veličine 19x19x7 cm ili 14,5x14,5x5 cm s rešetkama u gizi ili plastici koje imaju plastičnu mrežicu.
Instaliranje

Načini konstrukcije koji su opisani za gotove proizvode vrijede također i za izvedbu panela na gradilištu, s tom razlikom što se mora privremeno izvršiti
šalovanje da se podupre panel; drvena građa i oplata će se ukloniti tek kada je beton postigao potrebnu otpornost.
Dno oplate mora biti potpuno ravno i istog nivoa s obodnom nosećom strukturom.

Na obodnu nosivu strukturu treba namjestiti vodoravni rub za klizanje i okomiti spoj za dilataciju/slijeganje.
Ako bi strukture bile izložene kiši, treba zapečatiti spojeve za dilataciju izbjegavajući iste materijale ili toplo učvršćenje da se ne prouzroči termički šok i dilatacije opasne staklene elemente

Preuzimanje DETALJA o vodoravnim plohama
Detalj ugradnje podnih stijena možete preuzeti OVDJE!