CENTAR STAKLENE OPEKE
 

Podne plastike - Seves

ZA PREFABRIKACIJU RAVNIH ZIDNIH PANELA I STROPNIH OPEKA OD STAKLENE OPEKE U ARMIRANOM CEMENTNOM MORT

Sustav miltiplo sačinjavaju PVC dijelovi koji se sastavljaju i kombiniraju na više načina i omogućavaju:

  * postavu ukupno potrebnog broja staklenih opeka na konačno mjesto prije betoniranja bez mogućnosti pomicanja tijekom betoniranja
  * zadržavanje cem. morta u "izgubljenoj oplati"
  * pokrivenost rebara od armiranog cementnog morta perivim glatkim materijalom
SVOJSTVA SUSTAVA PODNIH PLASTIKA - SEVES I MULTIPLO
 * jednostavno izvođenje
  * kombiniranjem različitih elemenata sustava moguće je izvesti rebra različitog poprečnog presjeka i čvrstoće, ovisno o potrebnim mjerama
  * širina rebara je unaprijed poznata i jednaka
  * nema pojave kondenzata
  * oblik elemenata smanjuje jeku u prostoru
  * zidna ili podna ploha zahtijeva minimalno čišćenje i održavanje
  * moguća je ventilacija zatvorenih prostora ispod podnog panela