CENTAR STAKLENE OPEKE
 

Ezylay u silikonu montaža

Koraci ugradnje - Ezylay u silikonu

1. Spojite okvir pazeći da je horizontala s utorima za vijke. Postavi stiropor u obje vertikale. Ezylay okvira od vrha do vrha.
2. Odreži dva potporna konektora (T) na mjestu kako je označeno na konektoru (cut).
3. Postaviti bazni podmetač te odrezani potporni konektor (T) na svaki ugao donje osnovice okvira, postavljajući otvoren kraj konektora na sloj stiropora.
4. Postavi prvi red staklene opeke na osnovicu okvira tako da potporni konektor (T) razdjeljuje svaku opeku i stoji ispod njenih uglova.
5. Razmjesti odgovarajući broj ravnih konektora (X) tako da zahvaćaju aluminijsku letvu za pričvršćivanje, i postavi jedan potporni konektor (T) na svakom kraju letve.
6. Postavi aluminijsku letvu s konektorima na prvi red staklenih opeka. Pričvrsti svaki konektor u spojnice tj. mjesta gdje se opeke spajaju i pritisni letvu prema dolje.
7. Postavi slijedeći red staklene opeke i nakon toga ponovi postupak pod točkom 5, 6 i 7, redajući montažu sve dok ne dođe do mjesta gdje treba postaviti zadnji red letve i opeke.
8. Odreži jednu od dviju nožica s ravnog konektora (X) (kao na slici) da okomite spojice prijanjaju što bliže na svakom kraju.
9. Razmjesti odgovarajući broj ravnih konektora (X) i dva potporna konektora (T) na posljednju aluminijsku letvu, postavljajući ju na več navedeno svoje mjesto.
10. Posljednji red: Umetni staklenu opeku na svaki kraj reda postavljajući u smjeru prema sredini.
11. Opeka u zadnjem redu postavlja se u glavu tj. vrh okvira kao na sl. 10 i 11.
12. Provjeri da je staklena opeka uredno i točno nanizana prije nego se postavlja silikon.