CENTAR STAKLENE OPEKE
 

Pegasus posavelox montaža

Pegasus posavelox - Lagana, čista, precizna, brza montaža za zidove od staklenih opeka

1. Učvrstite obostranu traku na pod i na zid tako da su obje savršeno ravne. Namažite ljepilo na strane Pegasus Posavelox i pozicionirajte opeku dok je ne uglavite u obostranu traku.
2. Ponavljajte iste radnje dok ne završite prvi red umećući plastične križiće. Provjerite s libelom korigirajući eventualne nepreciznosti.
3. Ponavljajte iste radnje dok ne dovršite zid. Učvrstite obodnu traku na strop i umetnite posljednji red stakla Pegasus Posavelox. Prostor između zadnjeg reda stakla i stropa može se popuniti drugim materijalom ( na primjer poliuretanskom pjenom ).
4. Učvrstite obodnu traku na završni dio koji treba dovršiti drugim materijalima (gips, pločice, aluminij, itd.)
5.Umiješajte cementnu smjesu za punjenje i nanesite s gumenom lopaticom savršeno popunjavajući fuge. Spužvom perite linije fuge do otvrdnuća. Može se također upotrijebiti i silikon za popunjavanje fuge.
6. Pegasus posavelox dopušta konstrukciju čvrstih, svijetlih i prozirnih zidova, velikog estetskog efekta i traženih dimenzija.
7. PVC letve

Učvrstite PVC letvu, debljine od 2cm do 6 cm, na pod, zid, strop i na završni dio. Letve u PVC ne trebaju druga dovršenja.
8. Završni set

Priljepite “U” okvir i završnu traku na obodnu traku. Pribor završnog seta je neobrađen, pa ga treba obraditi ( lakirati ). Treba razmisliti o upotrebi različitih obodnih traka, polažući jednu na drugu, da se postigne visina od 6 cm za završnu traku.

 

10. Razmaknice za zaobljenje zidove

Postoje 4 debljine drvenih razmaknica za 4 polumjera zaobljenosti. Učvrstite obodne trake na pod odrezane na dužinu Pegasus Posaveloxa. Zaljepite ih na obodnu traku umećući plastične križiće u unutrašnjost fuge i drvene razmaknice na vanjskoj strani fuge. Prostor između dvije opeke može se također popuniti i drugim materijalima (poliuretanska pjena).